Odnowa biologiczna

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-ODBw2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceantropomotoryka, fizjologia, żywienie człowieka
Wymagania wstępneuczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych z odnowy biologicznej w tym m. in. na saunie, jacuzzi itp.
Opis ćwiczeńPraktyczne zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi środkami odnowy biologicznej: masażem sportowym, zabiegami w środowisku wodnym, sauną, krioterapią oraz wybranymi zabiegami z zakresu fizykoterapii.
Opis wykładówDefinicje i zadania odnowy biologicznej, stosowane środki i metody, zasady postępowania restytucyjnego, czynniki fizykalne w wspomaganiu, wypoczynku i treningu, problematyka przeciążeń i przetrenowania, programowanie postępowania odnawiającego w procesie treningowym.
Cel kształceniazaznajomienie studentów z problematyką odnowy biologicznej . Wskazanie metod i środków stosowanych w procesie optymalizacji wypoczynku człowieka aktywnego fizycznie oraz zdobycie przez nich umiejętności praktycznych koniecznych do programowania, organizacji i realizacji odnowy biologicznej.
Literatura podstawowa1) Jethon Z., Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie., Instytut Sportu, Warszawa, 1982 2) Kasperczyk T., Fenczyn J., Podręcznik odnowy psychosomatycznej., PZWL, Warszawa, 1996 3) Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej., Biosport, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiUmiejętność zastosowania praktycznych metod badania układu krążenia i oddychania w różnych aspektach funkcjonowania człowieka