Obsługa ruchu turystycznego

Tourist Traffic Services

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-ORT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z przedmiotów: Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego
Opis ćwiczeńOgólne zasady obsługi ruchu turystycznego i etyka zawodu. Zasady obsługi klienta i komunikowania się z klientem. Organizacja działalności w sektorze usług turystycznych - rejestracja działalności. Zakładanie i struktura biura podróży - papier firmowy, logo firmy związane z charakterem działalności oraz struktura biura uzależniona od zakresu działalności. Współpraca podmiotów z usługodawcami - zasady zamawiania usług cząstkowych. Zasady organizacji imprez autokarowych. Zasady planowania i programowania imprez turystycznych. Zasady kalkulacji i rozliczania imprez turystycznych. Przygotowanie imprezy zamawianej. Impreza 1-dniowa - planowanie, kalkulacja i rozliczanie. Impreza 2-dniowa - planowanie, kalkulacja i rozliczanie. Indywidualny projekt imprezy 3-dniowej - zaliczenie przedmiotu
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Etyka zawodu. Charakterystyka rynku usług i podmiotów branży turystycznej. Organizacja i struktura Biura Podróży. Zasady współpracy z usługodawcami. Usługa transportowa. Kalkulacja kosztów usługi transportowej. Teoria planowania, organizacji i realizacji imprez turystycznych. Kalkulacja imprezy turystycznej. Rozliczanie imprez turystycznych. Produkt turystyczny biura podróży
Cel kształceniaDostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi ruchu turystycznego w instytucjach do tego przeznaczonych; zapoznanie studentów z zasadami i metodami bezpośredniej obsługi uczestników ruchu turystycznego; nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą turystów
Literatura podstawowa1) Kruczek Z., Obsługa Ruchu Turystycznego, t. Wyd. IV, Proksenia Kraków, 2014, s. 384 2) Gaworecki W., Turystyka, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2008 3) Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Nauk. PWN Warszawa-Poznań, 2002
Literatura uzupełniająca1) Alejziak B., wyd. ABIS Kraków, Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, 2002r., tom 2) Różycki P., wyd. Proksenia Kraków, Zarys wiedzy o turystyce, 2009r., tom
Uwagikonieczność realizacji zajęć w sali zabezpieczającej dostęp do komputerów i internetu