Pływanie z elementami treningu sportowego

Swimming with elements of sports training

2019L

Kod przedmiotu1858S1-PETS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNauka i doskonalenie umiejętności technicznych w dyscyplinie pływanie. Podnoszenie sprawności fizycznej. Przekazywanie wiedzy na temat przepisów sportu pływackiego oraz korzyści zdrowotnych w wynikających z uprawiania pływania. Zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych na obiekcie krytej pływalni UWM.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń w wodzie na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia, sprawności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej relacji między wiekiem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną kobiet i mężczyzn. Opanowanie umiejętności ruchowych, doskonalenie techniki w zakresie dyscypliny pływanie i wykorzystania ich w organizowaniu czasu wolnego.
Literatura podstawowa1) Polski Związek Pływacki, Przepisy Pływania FINA, brakwyd. PZP , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak