Praca licencjacka

Bachelor Thesis

2021L

Kod przedmiotu1858S1-PLIC
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzająceseminaria dyplomowe
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca indywidualna / własna pod nadzorem opiekuna pracy dyplomowej
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie i krytyczna analiza wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Nabycie umiejętności definiowania problemu analitycznego / badawczego; korzystania z narzędzi i metod badawczych oraz analitycznych służących praktycznej realizacji tematu. Doskonalenie umiejętności opracowywania wyników badań / analiz / przeglądu literatury fachowej. Nabycie świadomości odpowiedzialności za pracę własną, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Literatura podstawowa1) Dowolny Autor, Czasopisma Branżowe / Czasopisma naukowe / Materiały źródłowe w zakresie tematyki prac dyplomowych , Dowolne wydawnictwo, Rok
Literatura uzupełniająca1) ., tom
Uwagibrak