Prawo

Law

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-PRAWO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca z tekstem prawnym, rozwiązywanie kazusów, interpretacja norm konstytucyjnych w odniesieniu do praw i obowiązków studenta, uzupełnienie wiadomości zaprezentowanych podczas wykładu. Szczegółowa treść ćwiczeń: 1. pojęcie prawa, relacje prawa i moralności, 2. źródła prawa powszechnie obowiązującego, źródła prawa wewnętrznie obowiązującego, 3. budowa tekstu prawnego, budowa normy prawnej i przepisu prawnego, 4. pojęcie wykładni prawa i jej reguły, 5. praktyczna wykładnia prawa, rozwiązywanie kazusów, 6. projektowanie aktów prawnych z zakresu prawa turystycznego, 7. pisanie pism procesowych: odwołanie od decyzji administracyjnej, sprzeciw od nakazu sądu karnego, zażalenie na zatrzymanie, wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych
Opis wykładówWykład o charakterze monograficznym. Szczegółowa treść wykładu: 1. pojęcie prawa, relacje prawa i moralności, 2. źródła prawa powszechnie obowiązującego, źródła prawa wewnętrznie obowiązującego, 3. budowa tekstu prawnego, budowa normy prawnej i przepisu prawnego, 4. pojęcie wykładni prawa i jej reguły, 5. zasady prawa cywilnego, 6. zasady prawa karnego, 7. podstawowe wiadomości z zakresu postępowania karnego i cywilnego, 8. podstawowe wiadomości z zakresu prawa turystycznego.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawami prawa w zakresie turystyki i rekreacji
Literatura podstawowa1) J. Barcz, A. Bierć, J. Jakubowska-Hara, , Zarys prawa, , Warszawa, 2015 2) M. Nesterowicz, Prawo Turystyczne, , Warszawa , 2012
Literatura uzupełniająca1) r, aktualne czasopisma, r, 2019
Uwagi