Przedsiębiorczość

Enterprice

2021L

Kod przedmiotu1858S1-PRZED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zawody przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji. Zakładanie firmy. Sztuka argumentacji i asertywność. Techniki negocjacji. Kreatywność. Wstęp do innowacyjności i teorie innowacji. Koncepcja innowacyjności UDI i design thinking. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacji.
Cel kształcenianabycie podstawowej wiedzy o przedsiębiorczości
Literatura podstawowa1) Sobiecki R. , "Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach" 3) Czaja I. , 2002r., "Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań.", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków., 4) Czaja I., Śliwa R. , 2003r., "System wspierania przedsiębiorczości w Polsce.", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, 5) Kurek Z. , 2001r., "Wprowadzenie do przedsiębiorczości", wyd. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn, wyd. Difin, , 2003r 2) Sobiecki R. , "Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik praktyczny dla ucznia.",, wyd. Difin, , 2004r
Literatura uzupełniająca1) Hamel G., Breen B.,, "Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości", wyd. HBSP Londyn., 2008r
Uwagi