Psychologia

Psychology

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-PSYCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceNie ma przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneBrak wymagań wstepnych
Opis ćwiczeń Ćwiczeń nie ma
Opis wykładówPrzedmiot badań psychologii współczesnej. Rozwój poznawczy i moralny. Psychologia potrzeb. Procesy emocjonalne i motywacyjne.Typ temperamentu a zachowanie. Style radzenia sobie ze stresem. Pojęcie normy w psychologii. Przyczyny zaburzeń i metody pomocy w wybranych koncepcjach psychologicznych. Zdrowie psychiczne. Kreatywność a twórczość.
Cel kształceniaOmówienie zagadnień z różnych działów psychologii /m.in. z zakresu psychologii osobowości, rozwoju, motywacji, społecznej, moralności, komunikacji społecznej/, których znajomość jest niezbędna osobom zawodowo zajmującym się organizowaniem wypoczynku innym.
Literatura podstawowa1) Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Scholar, 2007 2) Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, 2002 3) Strelau J., Różnice indywidualne, Scholar, 2014 4) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psycholologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Obuchowski K.., wyd. Zysk i Spółka, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich., 1995r., tom 2) Heszen I., wyd. PWN, Psychologia stresu, 2013r., tom 3) Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.n, wyd. PWN, Psychologia - kluczowe koncepcje, 2010r., tom
Uwagi