Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych

Practice In Accomodation Places

2019L

Kod przedmiotu1858S1-PTON
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza nabyta w toku studiów dotycząca podstaw turystyki i rekreacji
Opis ćwiczeńCharakter i struktura organizacyjna podmiotu gospodarczego, zakres prowadzonej działalności turystyczno-rekreacyjnej, rodzaje świadczonych usług (podstawowe, dodatkowe, towarzyszące). Zakres obowiązków i kompetencji w poszczególnych działach obiektu, na różnych stanowiskach. Obsługa klienta w recepcji hotelowej, jednostce mieszkalnej hotelu i gastronomii hotelowej. Zarządzanie i kierowanie pracą zespołów ludzkich. Uwarunkowania socjalno-ekonomiczne i przyrodnicze funkcjonowania obiektu. Charakterystyka wykorzystania obiektu w sezonie turystycznym i poza nim. Zasady pracy biurowej i prowadzenia dokumentacji.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem praktyki jest zapoznanie studentów z formami i zasadami prowadzenia turystycznych obiektów noclegowych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą turystów w tych obiektach.
Literatura podstawowa1) Dowolni Autorzy, Aktualnie obowiązujące akty prawne zgodne z zakresem działania podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka, miejsce odbywania praktyki, 2017 2) Dowolni Autorzy, Wewnętrzne regulaminy organizacyjne i Kodeks etyczny obowiązujący w poszczególnych obiektach, miejsce odbywania praktyki, 2017 3) Dowolni Autorzy, Instrukcje obsługi podstawowych narzędzi i urządzeń będących w użytkowaniu podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka,Księga jakości realizowanych zadań i procedur, miejsce odbywania praktyki, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiPraktyka jest realizowana na podstawie pisemnej umowy z gestorem turystycznego obiektu noclegowego. Zakres prowadzonej działalności musi gwarantować możliwość realizacji programu praktyki.