Rekreacja ruchowa

Physical recreation

2019L

Kod przedmiotu1858S1-RELRUCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy rekreacji, antropomotoryka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńRekreacja ruchowa różnych grup społeczeństwa. Tok i osnowa zajęć rekreacyjnych. Programowanie i kontrola w rekreacji ruchowej. Nowoczesne trendy i kierunki w usprawnieniu ruchowym. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. Rekreacja ruchowa w programach imprez turystycznych. Trening zdrowotny a sportowy. Fizjoterapia w rekreacji ruchowej. Nowoczesne metody fizjoterapii w leczeniu układu ruchu. Kinezyterapia. Sylwetka instruktora rekreacji ruchowej – kompetencje i jego rola społeczno-zawodowa w pracy z grupą.
Opis wykładówIstota rekreacji ruchowej – jej funkcje i znaczenie w różnych okresach życia człowieka. Społeczne i kulturowe podstawy rekreacji ruchowej. Zarys dziejów rekreacji ruchowej. Biologiczne podstawy rekreacji ruchowej. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. System organizacyjny rekreacji ruchowej w Polsce. Podstawy prawne rekreacji ruchowej. Społeczne i kulturowe podstawy rekreacji ruchowej.Podstawy prawne rekreacji ruchowej. Rola szkoły we wdrażaniu do rekreacji. Rekreacja rodzinna. Bariery ograniczające uczestnictwo w rekreacji ruchowej. Znaczenie środków masowego przekazu w promowaniu rekreacji ruchowej.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności ruchowej na rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowań aktywności ruchowej, funkcjonowania w Polsce oraz środowisk wychowujących do rekreacji. Zapoznanie z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.
Literatura podstawowa1) Siwiński W. Pluta B. (red.) (red.) , Teoria i metodyka rekreacji, AWF Poznań, 2010 2) Wolańska T. , Leksykon . Sport dla wszystkich- rekreacja ruchowa, AWF Warszawa, 1997 3) Eberhard A., Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, t. 1, WSE, 2008, s. 305 4) Osiński W., Antropomotoryka, t. 1, AWF Poznań, 2003, s. 367
Literatura uzupełniająca1) Pilawska A., Pilawski A., Pertyński W., wyd. GWSH, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, 2003r., tom 1, 144s. 2) Wolańska T, , wyd. wyd. AWF Warszawa, Rekreacja ruchowa, 1994r., tom 1, 84s. 3) Siwiński W., Tauber R. D, wyd. wyd. WSHiG, Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, 2004r., tom 1, 308s. 4) Wieczorek R., wyd. wyd. TKKF Zarząd Główny , Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży, 2000r., tom 1, 87s.
Uwagibrak