Rekreacyjne i sportowe połowy ryb

Recreational And Sport Fishing

2020L

Kod przedmiotu1858S1-RISPRw
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkologia i ochrona środowiska, Rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńDemonstracja poszczególnych metod rekreacyjnego i sportowego połowu ryb, przedstawienie najatrakcyjniejszych dla wędkarstwa obszarów Polski (zajęcia seminaryjne), łowiska wędkarskie w innych krajach (zajęcia seminaryjne)
Opis wykładówUwarunkowania prawne połowów rekreacyjnych i sportowych,historia wędkarstwa na świecie i w Polsce, sportowe gatunki ryb, przegląd metod amatorskiego połowu ryb, łowiska wędkarskie w Polsce i na świecie. Turystyka wędkarska w Polsce i zagranicą. Organizacja sportu wędkarskiego, urządzanie łowisk wędkarskich.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej amatorskiego połowu ryb i wyboru narzędzi połowowych. Zapoznanie studentów, wędkarstwem jako formą aktywności turystycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na sportowe i rekreacyjne połowy ryb.
Literatura podstawowa1) Wziątek , Atlas ryb polskich , SBM Warszawa, ., s. 190 2) Kolendowicz J., Owczarz J. , Wędkarstwo Morskie, Multico Warszawa, ., s. 240 3) Sikora A., Wędkarstwo Muchowe , Multico Warszawa, ., s. 204 4) Wróblewski J., Nowoczesne Wędkarstwo Spławikowe, Multico Warszawa, ., s. 240
Literatura uzupełniająca1) Szczerbowski J.A. , wyd. IRS w Olsztynie , Rybactwo Śródlądowe, 2008r., tom 1, 608s.
Uwagi-