Seminaria dyplomowe 2

2021L

Kod przedmiotu1858S1-SEMD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane w ramach studiów
Wymagania wstępneznajomość zjawisk oraz procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej i charakterystycznych dla środowiska kulturowego i przyrodniczego
Opis ćwiczeńZasady konstruowania tytułu pracy dyplomowej. Formułowanie celu i zakresu pracy. Konstrukcja rozdziału „Materiały i metody” w pracy dyplomowej. Rozdział „Wyniki” z wykorzystaniem tabel, rysunków. Rozdziały "Podsumowanie" i "Piśmiennictwo". Streszczenie pracy dyplomowej i dobór słów kluczowych. Autoprezentacja założeń i wyników pracy dyplomowej - slajdy, tabele i grafika na slajdach, slajdy tekstowe. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego. Regulamin i zasady egzaminu. Opracowanie i prezentacja zagadnień egzaminacyjnych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaUgruntowanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań, prezentacją wyników, korzystaniem z literatury przedmiotu; rozwój umiejętności samokształcenia, zwiększenie zdolności obserwowania i analizowania zjawisk w otaczającej przestrzeni, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz rozwijanie i pogłębianie współpracy między studentem a opiekunem naukowym.
Literatura podstawowa1) Zaczyński W.P, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995 2) Sirojć Z, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009
Literatura uzupełniająca1) Weiner J, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, 2003r., tom
Uwagibrak