Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji

Information Systems in Tourism and Recreation

2020L

Kod przedmiotu1858S1-SIWT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńwykorzystanie rożnych aplikacji w turystyce i rekreacji, projektowanie systemu do obsługi małej firmy, systemy rezerwacyjne
Opis wykładówklasyfikacja systemów informatycznych, oprogramowanie pozwalające na prowadzenie własnych stron www, systemy informatyczne do obsługi hoteli, systemy globalne
Cel kształceniavvv
Literatura podstawowa1) Nalazek M., Moskała J, Błaszczuk W., Łopaciński K., Sikora K, , "Internet w turystyce i Hotelarstwie, Informatyka w hotelarstwie (praca zbiorowa)" , wyd. Polskie Zrzeszenie Hoteli Warszawa, 2001r 2) Rajs R, "Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce",, wyd. Prace dydaktyczne PWSZ w Krośnie ., 2007r
Literatura uzupełniająca1) Jerzy Prudzienica, Jakub Prudzie, , "Budowa syntetycznych miar atrakcyjności inwestycyjnej regionów turystycznych (z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego", wyd. Prace Naukowe / AE Wrocław, , wyd. Prace Naukowe / AE , 1999r 2) Prowadzący, "materiały e-learningowe",, Moodle UWM,, 2019
Uwagi