Technologie żywności

Food Technology

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-TECHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceŻywienie człowieka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTechnologia produktów pochodzenia roślinnego. Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatki do żywności, warunki i celowość ich stosowania. Modyfikacja składników funkcjonalnych oraz właściwości surowców i produktów.
Opis wykładówSurowce wykorzystywane w przetwórstwie żywnościowym. Podstawowe procesy w technologii żywności. Metody utrwalania żywności. Zmiany w żywności spowodowane procesami przetwarzania i przechowywania. Współczesne kierunki rozwoju technologii żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Cel kształceniaZapoznanie studentów z surowcami wykorzystywanymi w technologii żywności. Wskazanie znaczenia doboru metod utrwalania żywności na jakość produktu. Nabycie wiedzy z podstaw technologii żywności.
Literatura podstawowa1) Biller E., Technologie żywności-wybrane zagadnienia., wyd. SGGW Warszawa, 2005 2) Bijok B., Bijok F., Surowce i technologie żywności cz.1, wyd. WSiP Warszawa, 2005 3) Bijok B., Bijok F., Surowce i technologie żywności cz.2, wyd. WSiP Warszawa, 2005 4) Zalewski S. , Podstawy technologii gastronomicznej, wyd. WNT Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) Chadwick J., Domowe konserwowanie zywności, wyd. RM, 2010 2) Hobson P., Domowe suszenie żywności, wyd. RM, 2010 3) Czasopismo, Żywność Nauka Technologia Jakość, Wyd. Naukowe PTTŻ, od 2010
Uwagibrak