Zarządzanie

Management

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-ZARZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawy matematyki i ekonomii
Opis ćwiczeńPojecie organizacji. Organizacja jako system. Otoczenie organizacji. Funkcje zarządzania. Role kierownicze. Prezentacja różnych szkół i koncepcji zarządzania organizacjami.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia w zarządzaniu. Kluczowe teorie organizacji i zarządzania. Modele organizacji i ich efektywność. Wstęp do struktur organizacyjnych. Otoczenie organizacji. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne. Kierowanie i przewodzenie, Podejmowanie decyzji kierowniczych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru zarządzania i kierowania organizacjami.
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A., Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, , Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2010 2) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa, 2006 3) Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami. , PWN, Warszawa, 1996 4) Zimniewicz K, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi