Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego

Tourism and Recreation Management with Elements of Spatial Planning

2020L

Kod przedmiotu1858S1-ZTR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy turystyki, Geografia turystyczna, Ekonomika turystyki i rekreacji
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńCele i zasady stosowane w procesie planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym i lokalnym. Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne i rekreacyjne. Instytucje i urządzenia paraturystyczne. Zagospodarowanie turystyczne ze względu na formy turystyki. Planowanie zagospodarowania turystycznego na obszarach stricte turystycznych i chronionych. Inwentaryzacja terenowa. Planowanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego wybranych obszarów.
Opis wykładówWprowadzenie do zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Kryteria podziału usług i urządzeń turystycznych. Podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego. Elementy zagospodarowania turystycznego. Formalno–prawne podstawy planowania przestrzennego. System planowania przestrzennego w Polsce.
Cel kształceniaZapoznanie słuchaczy z zagadnieniami i problemami zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego oraz z zadaniami i funkcjami planowania przestrzennego
Literatura podstawowa1) Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN Warszawa, 2010 2) Cymerman R. (red), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Skrypt UWM Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca1) Pawlikowska-Piechotka A., wyd. wyd. Novae Res Gdynia,, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne., 2009r., tom 2) Płocka J., wyd. wyd. CKU Toruń,, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego., 2009r., tom 1/2
Uwagi-