Żywienie człowieka

Human Nutrition

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-ZYWCZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjolofia człowieka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody oznaczania podstawowych składników pokarmowych. Przemiana materii i energii – metody badania, czynniki warunkujące procesy przemiany. Właściwości odżywcze produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Tabele składu i wartości odżywczych oraz informacja żywieniowa na opakowaniu. Wpływ procesów technologicznych na jakość produktów spożywczych, zmiany wartości odżywczej podczas przechowywania i przetwarzania żywności. Zasady planowania jadłospisów. Jakościowa i ilościowa ocena sposobu żywienia. Stan odżywienia – definiowanie i rodzaje badań wykorzystywanych do jego oceny.
Opis wykładówWpływ żywienia na zdrowie człowieka. Białka, węglowodany, tłuszcze – podział, rola i przemiany w organizmie, źródła, zapotrzebowanie. Składniki mineralne, witaminy – ich funkcje i występowanie. Rola wody w organizmie. Żywność funkcjonalna. Normy żywienia – podział, definicje i zastosowanie. Klasyfikacja i charakterystyka diet. Wzbogacanie żywności. Planowanie i zasady organizacji żywienia. Żywienie różnych grup turystycznych. Zatrucia pokarmowe.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom wiedzy o roli składników odżywczych w zapobieganiu chorobom żywieniowo-zależnym, o zastosowaniu metod wykorzystywanych do oznaczania poszczególnych składników oraz o zasadach organizacji zbiorowego żywienia.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Hryniewiecki L., Podstawy nauki o żywieniu., t. 1, PWN, 2005, s. 513 2) Grzesińska W., Gajewska D., Żywienie w turystyce., t. 1, WSiP, 1999, s. 207 3) Tauber R.D., Hasik J.M., Skrzypczak K., Żywienie w turystyce i sporcie., t. 1, WSHiG, 2000, s. 107 4) Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych., t. 1, PZWL, 2008, s. 464 5) Gertig H., Przysławski J., Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu., t. 1, PZWL, 2006, s. 468
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak