Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Turystyka i Rekreacja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Promocja zdrowia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Psychologia pracy i wypoczynku
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Regiony turystyczne Polski
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
Socjologia i pedagogika czasu wolnego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Metodologia badań w turystyce
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
45
Sport i rekreacja ruchowa niepełnosprawnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Turystyka dzieci i młodzieży
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
15
Warsztaty interpersonalne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia kultury i religie świata
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Gry rekreacyjne - tenis ziemny
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Plenerowe formy rekreacji
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
Technologia informacyjna i metody statystyczne w turystyce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Turystyka a środowisko naturalne
3
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
Turystyka ornitologiczna
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
5
15
Turystyka zrównoważona
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Zrównoważone gospodarowanie wodami
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
VI - Praktyka
Praktyka administracyjna 4 tyg.
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Regiony turystyczne świata
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
III - Kierunkowe
Funkcja turystyczna i rekreacyjna terenów poprzemysłowych
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
10
10
Organizacja turystyki w Polsce i na świecie
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
4
11
15
Planowanie turystyczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
30
Protokół dyplomatyczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Przyrodnicze produkty turystyczne
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
7
8
15
Rekreacyjne zagospodarowanie lasu
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
5
5
15
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca magisterska
20
ZAL-O
Inne zajęcia
200
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Zachowanie bioróżnorodności
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
15
SUMA
30,0