Historia kultury i religie świata

History of culture and religions of the world

2021L

Kod przedmiotu58S2-HKRS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eliade Mircea,, 1 "Historia wierzeń i idei religijnych, , t. T. 2, 0, ) 2008r.,
Literatura uzupełniająca
Uwagi