Metodologia badań w turystyce

Methodology of science studys in tourism

2021Z

Kod przedmiotu58S2-MBT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czarnecki K., Nowy leksykon metodologiczny., Sosnowiec, 2009 2) Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk., Lublin, 2005 3) Maksimowicz-Ajchel A., Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego., Warszawa, 2007 4) Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego., Wrocław, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi