Organizacja turystyki w Polsce i na świecie

Organization of tourism in Poland and the world

2022Z

Kod przedmiotu58S2-OTPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Butowski L.,, Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, , Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie., 2007 2) Alejziak W., Marciniec T.,, Międzynarodowe organizacje turystyczne, , Albis, 3002 3) Borne Hanna, Doliński Andrzej, Konstytucja RP. Ustawa o działach administracji rządowej. Ustawa o usługach turystycznych. Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej Ustawa o samorzadzie gminnym. Ustawa o samorządzie powiatowych. Ustawa o samorządzie województwa, Warszawa,WSiP, 7002
Literatura uzupełniająca
Uwagi