Plenerowe formy rekreacji

Outdoor recreational activities

2021L

Kod przedmiotu58S2-PFR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Naglak F. , Podstawy gry w golfa , AWF Wrocław, 2004 2) praca zbiorowa, Biegajmy dla zdrowia (dzienniczek treningu), TKKF Warszawa, 2000 3) Machaj Cz., Teoria żeglowania, ALMA Press, 2004 4) Nowacki M. (red.), Turystyka i rekreacja - przygoda w plenerze, Studia Periegetica nr 2(14)/2015, WSB Poznań, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi