Psychologia pracy i wypoczynku

Psychology of work and rest

2021Z

Kod przedmiotu58S2-PPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gracz J. , Sankowski T. , "Psychologia w rekreacji i turystyce", , AWF w Poznaniu ,, 2001 2) Winiarski R. , Zdebski J., "Psychologia turystyki", WAiP Warszawa, 8002 3) Wojciszke B., "Człowiek wśród ludzi, Zarys psychologii społecznej", , Scholar, Warszawa, 4002
Literatura uzupełniająca
Uwagi