Praktyka administracyjna 4 tyg.

Administration practice

2021L

Kod przedmiotu58S2-PRAD
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czaputowicz J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa, 2011 2) Butowski L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne , wyd. WSSP, Lublin., 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi