Protokół dyplomatyczny

Diplomatic protocol

2022Z

Kod przedmiotu58S2-PRD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:1. Protokół dyplomatyczny: pojęcie, zadania i struktura. Dyplomacja: rodzaje i funkcje – ćwiczenia wprowadzające, rozdział zadań do wykonania. 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Symbole i ceremonie państwowe. Ordery i odznaczenia. Charakterystyka ceremonii państwowych. 3. Zasady savoir vivre. Precedencja. Elegancja ubioru, wizytówki, upominki. Quiz –umiejętność stosowania zasady precedencji. 4. Prezentacja opracowanej przez studentów wizytówki. 5. Formy grzecznościowe. Rozmowy. Wystąpienia publiczne. 6. Autoprezentacja w formie listu motywacyjnego, szczególnie pod kątem wiedzy i umiejętności jakimi dysponujesz, w kontekście przyszłej pracy zawodowej, zwracając uwagę na wszystkie elementy savoir vivre. 7. Korespondencja – projekt pisma urzędowego o określonej tematyce. 8. Prezentacja faux-pas na arenie międzynarodowej i krajowej (wydarzenia z udziałem ważnych osobistości z polityki, kultury, sztuki, muzyki, sportu) – analiza stylu ubioru i zachowania w określonej sytuacji sytuacji. 9. Zaliczenie wiedzy – quiz. 10. Zaliczenie ćwiczeń – podsumowanie, zaliczenie zaległośc
Opis wykładówIA AUDYTORYJNE:1. Protokół dyplomatyczny: pojęcie, zadania i struktura. Dyplomacja: rodzaje i funkcje – ćwiczenia wprowadzające, rozdział zadań do wykonania. 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Symbole i ceremonie państwowe. Ordery i odznaczenia. Charakterystyka ceremonii państwowych. 3. Zasady savoir vivre. Precedencja. Elegancja ubioru, wizytówki, upominki. Quiz –umiejętność stosowania zasady precedencji. 4. Prezentacja opracowanej przez studentów wizytówki. 5. Formy grzecznościowe. Rozmowy. Wystąpienia publiczne. 6. Autoprezentacja w formie listu motywacyjnego, szczególnie pod kątem wiedzy i umiejętności jakimi dysponujesz, w kontekście przyszłej pracy zawodowej, zwracając uwagę na wszystkie elementy savoir vivre. 7. Korespondencja – projekt pisma urzędowego o określonej tematyce. 8. Prezentacja faux-pas na arenie międzynarodowej i krajowej (wydarzenia z udziałem ważnych osobistości z polityki, kultury, sztuki, muzyki, sportu) – analiza stylu ubioru i zachowania w określonej sytuacji sytuacji. 9. Zaliczenie wiedzy – quiz. 10. Zaliczenie ćwiczeń – podsumowanie, zaliczenie zaległości
Cel kształceniaPoznanie zwyczajów i zachowań i historii protokołu dyplomatycznego. Poznanie podstawowych zasad precedencji stanowisk państwowych, cywilnych, wojskowych, kościelnych i naukowych. Zapoznanie z misjami dyplomatycznymi, ceremoniałem państwowym i dyplomatycznym. Poznanie zasad dobrych obyczajów: powitań, prezentacji, ubioru oraz zasad: korespondencji, zaproszeń, tworzenia kart wizytowych.
Literatura podstawowa1) Orłowski Tomasz, Protokół dyplomatyczny: ceremoniał i etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 2) Ikanowicz Cezary, Piekarski Jan W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2004 3) Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego, PWP "Gryf" S.A., 2003
Literatura uzupełniająca1) Modrzyńska J., wyd. Wolters Kluwer, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u, 2014r., tom 2) Pietkiewicz E., wyd. MSZ, Anegdotki dyplomatyczne, 11998r., tom
UwagiNa platformie e-learningowej, w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych dostępny jest kurs pod nazwą Protokół Dyplomatyczny, który zawiera treści nauczania do przedmiotu a także zasady realizowania i zaliczania zajęć. Może służyć do zdalnego nauczania oraz weryfikowania wiedzy z przedmiotu.