Praca magisterska

Master thesis

2022L

Kod przedmiotu58S2-PRM
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzybowski P.P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Impuls Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi