Promocja zdrowia

Promotion of health

2021Z

Kod przedmiotu58S2-PRZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karski J.B, 1) Karski J.B., 2003r., "Praktyka i teoria promocji zdrowia", wyd. GeDeWu, Warszawa , 2) Raczyński G. (red.), 2001r., "Wybrane zagadnienia z higieny i promocji zdrowia", wyd. AWF, Warszawa , 3) NPZ , "Narodowy Program Zdrowia (Edycja bieżąca)", wyd. strona internetowa Ministerstwa Zdrowia– www.mz.go, 4) Woynarowska B., 2007r., "Edukacja zdrowotna", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa., wyd. GeDeWu, Warszawa , 2003 2) Raczyński G. (red.), Wybrane zagadnienia z higieny i promocji zdrowia, wyd. AWF Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi