Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2022Z

Kod przedmiotu58S2-PRZED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii, podstawy zarządzania
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówziałania niezbędne przed założeniem przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce. Procedury i czynności związane z założeniem przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorcy - podatki, opłaty i ubezpieczenia. Pracownicy w przedsiębiorstwie (m.in. zatrudnianie, umowy, kodeks pracy). Praktyczne aspekty rejestracji przedsiębiorstwa.
Cel kształcenianabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Prawo przedsiębiorców, Ustawa, 2018 2) Sejm RP, Kodeks Cywilny, Ustawa, 1964 3) Sejm RP, Kodeks spółek handlowych, Ustawa, 2000 4) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych, Ustawa, 1991 5) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa, 1992 6) Sejm RP, Ustawa o rachunkowości, Ustawa, 1994 7) Sejm RP, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa, 1998 8) Sejm RP, Kodeks Pracy, Ustawa, 1974 9) Garbacik K., Żmiejko M., , Przedsiębiorczość na czasie, t. I, PWN, 2016, s. 288
Literatura uzupełniająca1) Lichtarski J., wyd. wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocł,, "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie." 2) Moczydłowska J., Pacewicz J., 2007r., "Przedsiębiorczość", wyd. Wyd. Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów, 3) Latoszek E., 2008r., "Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw.", wyd. Wyd. SGH, Warszawa , 4) Kapusta F. , 2006r., "Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.", wyd. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Pozn, 5) Targalski J. , 2003r., "Przedsiębiorczość i zarządzanie.", wyd. Wyd. C.H. Beck, Warszawa. , 2007rr., tom
Uwagi