Planowanie turystyczne

Tourism planning

2022Z

Kod przedmiotu58S2-PTU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R. , Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Skrypt UWM Olsztyn, 2011 2) Meyer B., Panasiuk A., Strategie rozwoju turystyki w regionie, Nauk. PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi