Regiony turystyczne Polski

Tourist regions of Poland

2021Z

Kod przedmiotu58S2-RTP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeografia społeczno-ekonomiczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCelem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania delimitacji regionów turystycznych Polski z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań i czynników, a także charakterystyki i oceny walorów poszczególnych regionów wypoczynkowo-rekreacyjnych, edukacyjno-poznawczych i metropolitarnych. Projektowanie trasy turystycznej w wybranym regionie Polski.
Opis wykładówUwarunkowania walorów turystycznych Polski. Przegląd walorów i atrakcji turystycznych Polski w układzie funkcjonalnym. Regionalizacja turystyczna Polski i jej problemy. Makroregiony i regiony turystyczne. Przegląd wybranych regionów turystycznych: wypoczynkowo-rekreacyjnych i edukacyjno-poznawczych. Regiony turystyczne metropolitalne. Ruch turystyczny w wybranych regionach i jego skutki. Wpływ turystki na rozwój gospodarczy wybranych regionów.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania delimitacji regionów turystycznych Polski z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań i czynników, a także charakterystyki i oceny walorów poszczególnych regionów wypoczynkowo-rekreacyjnych, edukacyjno-poznawczych i metropolitarnych.
Literatura podstawowa1) Kaliński T. (red.), Turystyczny atlas Polski 1:300000, Carta Blanca, 2011, s. 376 2) Kruczek Z., Polska – geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, 2010, s. 296 3) Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, 2014, s. 304
Literatura uzupełniająca1) Kondracki J., wyd. PWN, Geografia regionalna Polski, 2011r., tom , 468s. 2) Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., wyd. PWE, Geografia turystyki Polski, 2008r., tom , 384s.
Uwagi