Rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Recreational forest managment

2022Z

Kod przedmiotu58S2-RZL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ważyński B. (red.), Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Poradnik leśnika, PWRiL, 2011, s. 264 2) Ważyński B., Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, wyd. AR w Poznaniu, 1997, s. 216
Literatura uzupełniająca
Uwagi