Socjologia i pedagogika czasu wolnego

Sociology and pedagogics of free time

2021Z

Kod przedmiotu58S2-SPCZW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Muszyński W. (red.), , 1) Muszyński W. (red.), 2009r., "Małe tęsknoty. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie", wyd. Wyd. Adam Marszałek, Toruń , 2) Pięta J., 2008r., "Pedagogika czasu wolnego", wyd. Almamer WSE, Warszawa ., Wyd. Adam Marszałek, , 9020
Literatura uzupełniająca
Uwagi