Sport i rekreacja ruchowa niepełnosprawnych

Sport and physical recreation of the disabled

2021Z

Kod przedmiotu58S2-SRRN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalik S., Kultura Fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, t. 1, wyd. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009, s. 360 2) Molik B., Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych, t. 1, AWF Warszawa, 2008, s. 224
Literatura uzupełniająca
Uwagi