Turystyka dzieci i młodzieży

Children and youth tourism

2021Z

Kod przedmiotu58S2-TDM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Domorecka B., Jak organizować turystykę szkolną, MUNICIUPIUM Warszawa, 2008 2) Drogosz M. , Krajoznawstwo i turystyka w placówkach oświatowych, Wolters Kluwer SA, 2009 3) Biernat E., Kozdroń E,, Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji, WSES Warszawa, 2008 4) Nawara H., Kolonie i obozy; zdrowe – radosne - bezpieczne, AWF Wrocław, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi