Technologia informacyjna i metody statystyczne w turystyce

Information technology and statistical methods in tourism

2021L

Kod przedmiotu58S2-TIMS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brudnicki R.,, 1) Brudnicki R., 2005r., "Kierunki i metody badań ruchu turystycznego, seria Turystyka i rekreacja", wyd. WSG, Bydgoszcz, t.5, , WSG, Bydgoszcz, 2005 2) Wagner W, "Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji, wyd. AWF Poznań, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi