Turystyka ornitologiczna

Ornithological tourism

2021L

Kod przedmiotu58S2-TOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marczewski A., Maniakowski M. , Ptasie ostoje , Grupa wydawnicza PWN Carta blanca, 2009 2) Kruszewicz A, Ptaki Polski, t. I i II, Multico S.A. Warszawa, 2006 3) Hayman P. Hume R. , Rozpoznawanie ptaków, Muza SA., 2006 4) Gromadzki M., Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny., GOIŚ Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi