Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Theoretical basis of physical activity

2021Z

Kod przedmiotu58S2-TPAR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabowski H. , Teoria fizycznej edukacji, WSiP Warszawa, 1999 2) Przybyła E, Edukacja zdrowotna, AWF Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi