Turystyka a środowisko naturalne

Tourism and natural environment

2021L

Kod przedmiotu58S2-TSN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Staniewska-Zątek W., Turystyka a przyroda i jej ochrona, Bogucki, 2007, s. 76 2) Zaręba D, Ekoturystyka, Naukowe PWN Warszawa, 2010, s. 184
Literatura uzupełniająca
Uwagi