Turystyka zrównoważona

Sustainable tourism

2021L

Kod przedmiotu58S2-TUZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, wyd. PWN, Warszawa, 2010 2) Zaręba D., Ekoturystyka, wyd. PWN, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi