Warsztaty interpersonalne

Interpersonal workshop

2021Z

Kod przedmiotu58S2-WARI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKomunikacja interperonalna, komunikacja jako akt, interakcja, transakcja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Aktywne słuchanie. Bariery w komunikacji. Komunikat "ja", komunikat "ty"
Opis wykładówIA:Komunikacja interperonalna, komunikacja jako akt, interakcja, transakcja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Aktywne słuchanie. Bariery w komunikacji. Komunikat "ja", komunikat "ty".
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Stewart (red.) , , "Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej", Toruń, 2010r 2) Martha Davis, Patrick Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się , GWP, 2007 3) M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Santorski, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi