Zachowanie bioróżnorodności

Conservation of biodiversity

2022L

Kod przedmiotu58S2-ZBIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gliwicz J,, Konwencja o różnorodności biologicznej: koncepcja, badania, strategia, NFOŚ. Warszawa, 1994 2) Andrzejewski R.,Weigle A., Różnorodność biologiczna Polski, NFOŚ. Warszawa, 2003 3) Olaczek R., Problemy ochrony różnorodności biologicznej, NFOŚ. Warszawa, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi