Zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka

Recreational team games - basketball

2021Z

Kod przedmiotu58S2-ZGR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dudziński T., Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki , AWF Poznań, 2004, s. 155 2) Huciński T., Kierowanie treningiem i walką sportową w koszykówce, AWF Gdańsk, 1998, s. 195 3) Sieniek Cz., Zasób cwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dal celów dudaktycznych, Helvetica, 2001, s. 324
Literatura uzupełniająca
Uwagi