Zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna

Recreational team games - football

2021L

Kod przedmiotu58S2-ZGRPN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Talaga , ABC młodego piłkarza.Nauczanie techniki, Zysk i spółka, 2006 2) J. Gołaszewski, Piłka nożna, AWF Poznań, 2003 3) R. Góralczyk, Z. Waśkiewicz, A. Zając, Technika piłki nożnej- klasyfikacja,nauczanie, CUDH Miler Katowice, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi