Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa

Recreational team games - volleyball

2021L

Kod przedmiotu58S2-ZGRPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Grządziel,D. Szade, Grzegorz Grządziel i Dorota Szade, "Piłka siatkowa technika taktyka", wyd. AWF Katowice. , AWF Katowice, 2012 2) R. Kulgawczuk, Nauczanie i uczenie się gry w siatkówkę, Plewnia, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi