Zrównoważone gospodarowanie wodami

Sustainable management of water

2021L

Kod przedmiotu58S2-ZGW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wagner I., Marshalek J., Breil P., Aquatic habitats in sustainable urban water management: Science, policy and practice, Taylor and Francis/Balkema, Leiden, 2008 2) Zalewski M., Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania systemów wodnych, Państw. In. Ochr. Środ. Bib. Monit. Środ. Łódź, 1994 3) Kolerski T., Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi