Ochrona zasobów leśnych - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Leśnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest kompetentny do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Botanika leśna
0
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
15
24
6
Chemia
0
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
15
28
2
Matematyka ze statystyką
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zoologia leśna
0
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
15
33
12
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo leśne
0
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
24
6
Meteorologia i klimatologia
3,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
15
24
6
Propedeutyka leśna
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
9,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
0
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
10
18
2
II - Podstawowe
Ekologia
0
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
15
24
6
Fizyka
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Dendrologia
0
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
15
26
4
Fitosocjologia leśna
0
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
15
14
8
8
Fizjologia roślin drzewiastych
0
EGZ

ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
20
2
18
Geodezja leśna z geomatyką
0
ZAL-OCENA
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
15
24
6
Mikrobiologia leśna
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
4,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0