Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Leśnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Botanika leśna
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
Wykład
22
8
15
Chemia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekologia
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
2
28
15
Zoologia leśna
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
33
15
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo leśne
4

ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
22
30
HYDROLOGIA LEŚNA
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Meteorologia i klimatologia
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Propedeutyka leśna
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne
2
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
8
22
II - Podstawowe
Fizyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Botanika leśna II
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Dendrologia
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Edukacja leśna
2ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
4
5
1
10
10
Fitosocjologia leśna
3
BRAK
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
Wykład
8
14
8
15
Fizjologia roślin drzewiastych
2,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
15
5
20
Geodezja leśna z geomatyką
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
8
22
15
Mikrobiologia leśna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
TYPOLOGIA LEŚNA
3
ZALZAL-O

Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
2
2
6
16
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Dendrometria
4


ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
14
8
8
15
Ekologiczne podstawy hodowli lasu
3

ZAL-O

EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
12
10
15
Genetyka z biotechnologią
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Inżynieria leśna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
MASZYNOZNAWSTWO LEŚNE
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Nauka o surowcu drzewnym
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ochrona przyrody
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Społeczna rola lasów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
4
2
4
3
2
15
Uboczne użytkowanie lasu
2,5

ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
3
12
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Entomologia leśna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
55
20
Fitopatologia leśna
4
ZAL-O
EGZ


Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
10
30
20
15
Hodowla lasu I
3,5ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
4
10
8
8
30
Moduł specjalnościowy I
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
2
28
15
Produkcyjność lasu
3


ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
14
8
8
15
Systemy informacji przestrzennej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Transport leśny
3
Łowiectwo
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hodowla lasu II
2


ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
5
5
15
Informatyka w leśnictwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
10
Nowoczesna ochrona przyrody w środowisku leśnym
1
ZAL
Wykład
15
Ochrona lasu
3


ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
4
18
15
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Rekultywacja leśna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Użytkowanie lasu
3,5ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
10
5
5
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł specjalnościowy II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł specjalnościowy III
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł specjalnościowy IV
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł specjalnościowy V
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł wydziałowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
32

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
960
SUMA
34,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika leśnictwa
2ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
6
4
10
15
Urządzanie lasu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Zarządzanie gospodarstwem leśnym
2ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
6
4
10
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł specjalnościowy IX
1,5


ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
7
4
4
10
Moduł specjalnościowy VI
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Moduł specjalnościowy VII
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Moduł specjalnościowy VIII
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Praca inżynierska
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0