Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Leśnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Propedeutyka leśna
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
7,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Fizyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Botanika leśna II
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Dendrologia
0
Fitosocjologia leśna
0
Fizjologia roślin drzewiastych
2,5
Geodezja leśna z geomatyką
3
TYPOLOGIA LEŚNA
3


ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
4
2
16
2
6
15
SUMA
19,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ekologiczne podstawy hodowli lasu
0
Genetyka z biotechnologią
0
Inżynieria leśna
0
MASZYNOZNAWSTWO LEŚNE
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Nauka o surowcu drzewnym
0
Ochrona przyrody
2,5
Transport leśny
3,5
Uboczne użytkowanie lasu
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
12,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Entomologia leśna
0
Hodowla lasu I
0
Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
3
Produkcyjność lasu
3
Systemy informacji przestrzennej
0
Łowiectwo
0
SUMA
8,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Edukacja leśna
0
Hodowla lasu II
0
Informatyka w leśnictwie
0
Nowoczesna ochrona przyrody w środowisku leśnym
0
Ochrona lasu
0
Użytkowanie lasu
0
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
2,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika leśnictwa
0
Urządzanie lasu
0
Zarządzanie gospodarstwem leśnym
0
SUMA
0,0