Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL
Wykład
30
II - Podstawowe
Botanika leśna I
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zoologia leśna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo i mikrobiologia leśna I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Hydrologia leśna
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Meteorologia i klimatologia leśna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Propedeutyka leśna
1
ZAL-O
Wykład
15
Statystyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
VII - Inne
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Fizyka
2
III - Kierunkowe
Botanika leśna II
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Dendrologia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Fitopatologia leśna
3,5
EGZ
ZAL-O


Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
30
20
10
15
Fitosocjologia leśna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Fizjologia roślin drzewiastych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Geodezja leśna z geomatyką
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Gleboznawstwo i mikrobiologia leśna II
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Typologia leśna
3


ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
4
2
16
2
6
15
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ekologiczne podstawy hodowli lasu
3,5

ZAL-O

EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
12
8
15
Ekspertyzy przyrodnicze
3,5
Genetyka z biotechnologią
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Inżynieria leśna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Maszynoznawstwo leśne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Nauka o surowcu drzewnym
3,5
Ochrona przyrody
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Transport leśny
3,5

ZAL-O


EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
5
10
5
10
15
Uboczne użytkowanie lasu
2,5

ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
12
3
15
VII - Inne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Entomologia leśna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
55
20
Hodowla lasu I
4ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
8
8
4
10
30
Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
22
15
Produkcyjność lasu
3

ZAL-O

EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
8
14
8
15
Rekultywacja i zagospodarowanie leśne terenów zdegradowanych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Systemy informacji przestrzennej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
45
15
Łowiectwo
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 2
1,5
SUMA
30,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Edukacja leśna
1,5


ZAL-O

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
1
2
10
7
10
Nowoczesna ochrona przyrody w środowisku leśnym
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Przedsiębiorczość w leśnictwie
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Społeczna rola lasów
2


ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
4
2
2
3
4
15
Użytkowanie lasu
3
ZAL-OEGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
12
15
8
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Hodowla lasu II
3
ZAL-O

EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
15
15
30
Informatyka w leśnictwie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
10
Ochrona lasu
2,5
ZAL-O


EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
18
4
8
15
Przedmiot do wyboru 3
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 4
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 5
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot wydziałowy do wyboru
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Informacja patentowa
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
25,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
32
SUMA
34,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika leśnictwa
1,5
ZAL-OEGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
4
10
6
15
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Urządzanie lasu
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
60
30
Zarządzanie gospodarstwem leśnym
1,5
ZAL-OEGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
4
10
6
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
Przedmiot do wyboru 6
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 7
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 8
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
Przedmiot do wyboru 9
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
SUMA
25,5