Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2

2021L

Kod przedmiotu0000SXP-MHS45I
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa-Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi