Etykieta

Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu3000S1P-ETYKIETA
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta uniwersytecka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, Klub dla Ciebie, 2008 2) Bortnowski A. W., Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Adam Marszałek, 2017 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex , 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki , 1997 5) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak. Litera Nova, 2017 6) Szymczak W. F., , Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018 7) Wocław W. S., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018
Literatura uzupełniająca1) Jabłonowska L., Myśliwiec G., Etykieta pracy – współczesne najwyższe standardy, Difin, 2014 2) Ikanowicz C., Etykieta biznesmena, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010., 2010
Uwagi-